KRC Boortmeerbeek

KRC Boortmeerbeek

Ventura

Huishoudelijk reglement van Krc Boortmeerbeek

1.Algemeen

Krc Boortmeerbeek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.

KRC Boortmeerbeek wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders op dit vlak .

KRC Boortmeerbeek moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Doelstelling

Krc Boortmeerbeek wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen.Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging bied om beter te doen voetballen

Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Krc Boortmeerbeek een vereniging is om trots op te zijn.

3.Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer /vrijwilliger bij KRC Boortmeerbeek wil werken moet van de gedragscode op de hoogte zijn.

Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.

De gedragscode moet door iedereen bij KRC Boortmeerbeek worden uitgedragen en nageleefd

We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen ,vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

4.Wat zijn onze uitgangspunten?

  • Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspelgeen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter,ook als deze een fout maakt
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
  • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
  • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
  • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.


shadowline
Ventura TCCS


Uw reklame hier? Contacteer ons!