KRC Boortmeerbeek

Welkom bij BHS United

Ventura

Wat te doen bij een ongeval of kwetsuur?

De meeste spelers weten niet wat ze moeten doen wanneer ze een kwetsuur oplopen tijdens de trainingen en of wedstrijd. Het gevolg is dat ze vaak te laat komen met formulieren en of onkostennota’s. Om dergelijke problemen te vermijden, geven we u een kort overzicht wat te doen bij een sportongeval.

Het formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” kan men bekomen via:
  • Tom Sluyts: gc@krcboortmeerbeek.be
  • Of download via deze link het formulier ongevalaangifte, druk deze af in recto versie en in kleur en laat de dokter de kant invullen met titel "Medisch getuigschrift".

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de kosten?

Stap 1
1) De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een dokter en neemt het formulier “Aangifte voor ongeval” mee. De dokter vult de zijde “Medisch getuigschrift” in.
2) Vervolgens gaat u met dit formulier naar Peter Vandesande, die de zijde “Aangifte van ongeval” verder voor U invult. Bezorg ook een kleefbriefje van het ziekenfonds + uw bankrekeningnummer aan Peter. De uitleg die er op de andere zijde van het KBVB formulier (met hoofding Aangifte van ongeval") moet ingevuld worden, wordt gedaan door de club. Gelieve dit niet zelf te doen!
3) De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval verzamelen.

Opmerking:
- Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw dokter.
- Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).


Stap 2
4) Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er in Brussel een dossier is opgestart, zal u een formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de dokter op het moment van genezing.
5) Indien de dokter beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de dokter bij de gerechtigd correspondent, die dan op zijn beurt een aanvraag zal indienen in Brussel.

Opmerking:
- De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel.
- Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.Stap 3
6) Van zodra de dokter beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door hem invullen.
7) Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten toe en brengt u deze naar onze club.
8) Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt KRC Boortmeerbeek het bedrag van aanvaarde tussenkomst. Dit kan wel een tijdje duren!
9) De club verwittigt de speler van de terugbetaling.

Opmerking:
- Zolang het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen.
- Let erop dat de dokter de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.
- Brussel houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag van 9,30€ af voor de dossierkosten.
- Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.


In alle andere gevallen kan de club niet aansprakelijk gesteld worden.shadowline
Ventura TCCS


Uw reklame hier? Contacteer ons!